Prasarana Umum Desa Rantau Harapan Kecamatan Sungai Bahar TA.2013

Prasarana Umum
Perkerasan Jalan
Desa Rantau Harapan
Kecamatan Sungai Bahar
1 Unit
TA.2013
Volume 1600M
BLM Rp 152.541.000
Swadaya Rp 25.860.000

0%

50%

100%

0 komentar: